Hartelijk welkom op de website van ISK Wereldschool in Waalwijk

In een veilige omgeving de Nederlandse taal leren in een positief pedagogisch klimaat. 
Aandacht voor ieder mens omdat we geloven dat hij/zij uniek is. Dat is wat nieuwkomers in Nederland graag willen. ISK Wereldschool is een kleine school waar we dit concreet invullen.

Samen leren, samen leven, samen leren samenleven. Het is onze missie die wel heel bijzonder van toepassing is op ISK Wereldschool.

Momenteel krijgen zo’n 96 leerlingen uit 14 verschillende landen onderwijs aangeboden op ons ISK. 
De lessen worden gegeven door een professioneel en enthousiaste team van 15 docenten en een aantal vrijwilligers.

‘Samen’ is het sleutelwoord voor onze ISK Wereldschool.

Arie van Vuuren, directeur

Onze Wereldschool