Vertrouwenspersoon

Door het bestuur is als intern vertrouwenspersoon aangesteld voor ISK Wereldschool: de heer W. (Wim) de Bie.

De vertrouwenspersoon ondersteunt medewerkers en leerlingen die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie) of ongelijke behandeling. Ook medewerkers die te maken hebben met een conflict in de werksituatie kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon is deskundig en gaat zorgvuldig met deze informatie om.

Bekijk hier de flyer van de vertrouwenspersoon

Bekijk hier het pestprotocol