Ondersteuningsprofiel

Wat wij als school kunnen bieden aan ondersteuning, is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).