Ondersteuningsteam

De zorgcoördinatoren zijn de centrale aanspreekpunten in het geheel van de ondersteunings-structuur. Deze zorgen ervoor dat afspraken met leerlingen en docenten m.b.t. extra ondersteuning worden nagekomen. Zo kan er via de zorgcoördinatoren contact worden gelegd met alle interne en externe medewerkers die leerlingenzorg bieden. In het zorgoverleg wordt gezocht naar oplossingen of andere vormen van ondersteuning binnen of buiten de school.

Wanneer zich bij bepaalde leerlingen problemen voordoen die niet zijn op te lossen binnen de gewone interne schoolbegeleiding zoals hierboven beschreven, kan gebruik gemaakt worden van de diensten van externe instanties.

Wat wij als school kunnen bieden aan ondersteuning, is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De zorgcoördinator is een vraagbaak voor mentoren, leerlingbegeleiders en ouders bij leerlingen die nog wel functioneren op school maar waarbij iets met de schoolloopbaan dreigt mis te gaan.

Door het bestuur is de heer W. (Wim) de Bie als zorgcoördinator aangesteld voor locatie ISK.