Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door een afspraak te maken met de heer W. de Bie (Tel. 0416-652255). Hij is de intaker. De intaker maakt een afspraak met u en bespreekt met u wat u aan documenten moet meebrengen. Op de afspraak dient altijd de leerling zelf aanwezig te zijn. Als u zelf geen Nederlands spreekt, kunt u het beste iemand meebrengen die kan vertalen voor u.

Graag tijdens de intake onderstaande papieren meebrengen:
  • Kopie van paspoort van de leerling, of kopie van de identiteitskaart van de leerling en van 1 van de ouders.
  • Kopie van bewijs BSN-nummer (burgerservicenummer).
  • Kopie van beschikking van gezinshereniging met bewijs van aankomstdatum in Nederland, of kopie van eerste gehoor IND met bewijs van aankomstdatum in Nederland (alleen de voorbladen), of kopie van registratie COA met bewijs van aankomstdatum in Nederland, of kopie van aanmelding gemeente met bewijs van aankomstdatum Nederland (alleen EU-leerlingen).
 
Om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn ook de volgende gegevens van belang:
  • Als uw kind/pupil al in Nederland op school heeft gezeten willen wij graag de contactgegevens van de vorige school: naam en adres, emailadres en telefoonnummer van de school.
  • De naam van de klassendocent. Ook willen we graag de schoolrapportage met het niveau van taal en rekenen.
 
Het aanmeldformulier wordt samen met de intakers ingevuld. U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden. 

Voor informatie kunt u een mail sturen naar: w.debie@wvoranje.nl
 

Voor de verklaring medicijngebruik klik hier voor het formulier.